Bảng giá dịch vụ bảo trì và quản trị Website

Gói quản trị website 2
Mã: TVADM03 1.500.000 VND

Gói dịch vụ hàng tháng

 • Bao gồm gói dịch vụ bảo trì website
 • Cập nhật 30 sản phẩm/tháng
 • Biên tập tối đa 10 nội dung có sẵn/tháng
 • Không hỗ trợ viết mới nội dung
 • Bài viết chuẩn SEO
 • Cập nhật bảo mật và tính năng 3 tháng/lần
 • Thời gian sử dụng 3 tháng
 • Giảm 10% gói 6 tháng và 15% gói 12 tháng
 • Gói quản trị website 3
  Mã: TVADM04 3.000.000 VND

  Gói dịch vụ hàng tháng

 • Bao gồm gói dịch vụ bảo trì website
 • Cập nhật sản phẩm không giới hạn
 • Biên tập tối đa 10 nội dung có sẵn/tháng
 • Viết mới tối đa 10 nội dung/tháng
 • Bài viết chuẩn SEO
 • Cập nhật bảo mật và tính năng 3 tháng/lần
 • Thời gian sử dụng 3 tháng
 • Giảm 10% gói 6 tháng và 15% gói 12 tháng
 • Gói quản trị website 4
  Mã: TVADM05 4.500.000 VND

  Gói dịch vụ hàng tháng

 • Bao gồm gói dịch vụ bảo trì website
 • Cập nhật sản phẩm không giới hạn
 • Biên tập tối đa 30 nội dung có sẵn/tháng
 • Viết mới tối đa 15 nội dung/tháng
 • Bài viết chuẩn SEO
 • Cập nhật bảo mật và tính năng 3 tháng/lần
 • Thời gian sử dụng 3 tháng
 • Giảm 10% gói 6 tháng và 15% gói 12 tháng
 • Gói quản trị website 5
  Mã: TVADM06 Liên hệ báo giá

  Gói dịch vụ hàng tháng

 • Bao gồm gói dịch vụ bảo trì website
 • Cập nhật sản phẩm
 • Biên tập nội dung có sẵn
 • Tùy chọn viết mới nội dung
 • Bài viết chuẩn SEO
 • Cập nhật bảo mật và tính năng theo yêu cầu
 • Thời gian sử dụng 3 tháng
 • Giảm 10% gói 6 tháng và 15% gói 12 tháng
 • Gói bảo trì website hàng năm
  Mã: TVADM01 1.000.000 VND

  Gói dịch vụ hàng năm

 • Kiểm tra hoạt động (3 ngày/lần)
 • Sao lưu định kỳ (1 tuần/lần)
 • Sao lưu khi thay đổi nội dung
 • Phục hồi khi gặp sự cố
 • Cập nhật bảo mật và tính năng 6 tháng/lần
 • Gia hạn các dịch vụ liên quan đến website
 •  
 •  
 • Gói quản trị website 1
  Mã: TVADM02 1.800.000 VND

  Gói dịch vụ hàng tháng

 • Bao gồm gói dịch vụ bảo trì website
 • Cập nhật 20 sản phẩm/tháng
 • Biên tập tối đa 5 nội dung có sẵn/tháng
 • Không hỗ trợ viết mới nội dung
 • Bài viết chuẩn SEO
 • Cập nhật bảo mật và tính năng 3 tháng/lần
 • Thời gian sử dụng 6 tháng
 • Đặc biệt giảm 10% khi đăng ký gói 12 tháng