Bảng giá dịch vụ thiết kế Website

Gói thiết kế website 1
Mã: TVWEB01 4.000.000 VND

Áp dụng cho 1 website/1 lần thiết kế

 • Gồm 5 site
 • Chức năng cơ bản
 • Chỉ 1 ngôn ngữ
 • Không bắt buộc gói quản trị website
 • Không gồm Domain
 • Không gồm Hosting
 • Nội dung khách hàng cung cấp
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Gói thiết kế website 2
  Mã: TVWEB02 3.000.000 VND

  Áp dụng cho 1 website/1 lần thiết kế

 • Gồm 5 site
 • Chức năng cơ bản
 • Chỉ 1 ngôn ngữ
 • Bắt buộc gói quản trị website
 • Không gồm Domain
 • Không gồm Hosting
 • Nội dung khách hàng cung cấp
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Gói thiết kế website 3
  Mã: TVWEB03 10.000.000 VND

  Áp dụng cho 1 website/1 lần thiết kế

 • Gồm 5 site
 • Chức năng cơ bản & cao cấp
 • Tối đa 3 ngôn ngữ
 • Không bắt buộc gói quản trị website
 • Gồm 1 Domain
 • Gồm 1 Hosting
 • Nội dung Trâu Việt cung cấp
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Gói thiết kế website 4
  Mã: TVWEB04 9.000.000 VND

  Áp dụng cho 1 website/1 lần thiết kế

 • Gồm 5 site
 • Chức năng cơ bản & cao cấp
 • Tối đa 3 ngôn ngữ
 • Bắt buộc gói quản trị website
 • Gồm 1 Domain
 • Gồm 1 Hosting
 • Nội dung Trâu Việt cung cấp
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Gói thiết kế website 5
  Mã: TVWEB05 Liên hệ báo giá

  Áp dụng cho 1 website/1 lần thiết kế

 • Gồm 5 site
 • Chức năng cơ bản và tùy chọn
 • Tùy chọn ngôn ngữ
 • Tùy chọn gói quản trị website
 • Yêu cầu Domain
 • Yêu cầu Hosting
 • Nội dung tùy chọn
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Gói thiết kế website 6
  Mã: TVWEB06 2.000.000 VND

  Áp dụng cho 1 website/1 lần thiết kế

 • Gồm 3 site
 • Chức năng cơ bản
 • Chỉ 1 ngôn ngữ
 • Không bắt buộc gói quản trị website
 • Không gồm Domain
 • Không gồm Hosting
 • Nội dung khách hàng cung cấp
 • Chất lượng không đảm bảo chuẩn SEO
 • Gói thiết kế website 7
  Mã: TVWEB07 2.000.000 VND

  Áp dụng cho 1 website/1 lần thiết kế

 • One-page (‎Landing Page)
 • Chức năng cơ bản
 • Chỉ 1 ngôn ngữ
 • Không bắt buộc gói quản trị website
 • Không gồm Domain
 • Không gồm Hosting
 • Nội dung khách hàng cung cấp
 • Chất lượng chuẩn SEO