Điều khoản sử dụng

30/09/2020 Bởi Khác 1004 Lượt xem

Vui lòng đọc kỹ “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên website của Trâu Việt. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng website này.

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này cho phù hợp với chính sách doanh nghiệp cũng như là chính sách của Luật pháp Việt Nam. Do vậy, bạn nên vào trang này mỗi khi truy cập website để đảm bảo quyền lợi của mình một cách đầy đủ nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới của chúng tôi.

Bạn có thể tham khảo thêm về Chính sách bảo mật trước khi truy cập website của chúng tôi.

Quyền sở hữu

Tất cả tài liệu, bao gồm hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã (các liên kết) và “giao diện” chung, (“Nội dung”), có trên website được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty hiển thị trên website đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của Trâu Việt hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung nếu chưa được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản có chữ ký của Tổng giám đốc hoặc văn bản điện tử có CKS hiện hành đã đăng ký với Cơ quan Thuế. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và Trâu Việt hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ Trâu Việt mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên website. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

Nếu bạn đăng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên website bằng email hoặc phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được xem là bí mật cũng như không thuộc sở hữu riêng. Trâu Việt có toàn quyền sử dụng mà không phải đền bù cho bạn về mọi khái niệm, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ xảo có trong mọi thông tin mà bạn đăng tải lên website cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng Trâu Việt không bắt buộc phải dùng mọi ý tưởng hoặc tài liệu đó và bạn cũng không có quyền bắt buộc chúng tôi phải sử dụng.

Liên kết

Để tiện cho bạn, website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, Trâu Việt không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Trâu Việt nghiêm cấm các liên kết dẫn đến website mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa Trâu Việt và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về Trâu Việt đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

Điều kiện sử dụng tài khoản

Để có thể sử dụng dịch vụ, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

Cung cấp địa chỉ email hợp lệ và các thông tin khác theo yêu cầu để hoàn thành quá trình đăng ký.

Có trách nhiệm giữ tài khoản và mật khẩu của mình an toàn. Trâu Việt không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại từ sự thiếu cẩn trọng của bạn trong việc bảo mật thông tin tài khoản.

Trong trường hợp bạn vi phạm quy định về dịch vụ cũng như hệ thống hỗ trợ dịch vụ, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập, sử dụng dịch vụ của bạn mà không cần thông báo.

Vi phạm bất kỳ điều nào trong Điều khoản sử dụng tài khoản, Trâu Việt sẽ dừng ngay lập tức các dịch vụ của bạn.

Tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên website có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể của bạn, hoặc không có sẵn ở nơi nào cả. Việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ này trên website chỉ nhằm mục đích thông tin và không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ có sẵn ở một quốc gia, địa điểm hay khu vực nào cụ thể. Bạn nên kiểm tra với đại diện ủy quyền của Trâu Việt tại địa phương về tính có sẵn của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể tại khu vực của bạn.

Đôi khi website có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, Trâu Việt có thể ngừng cung cấp website hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất kỳ lúc nào.

Phần mềm có sẵn trên website

Bất kỳ phần mềm nào có thể có sẵn để tải về từ website (“Phần mềm”) là sản phẩm bản quyền của Trâu Việt hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan. Phần mềm có sẵn để tải về chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng và việc sử dụng phần mềm phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận giấy phép người sử dụng vốn được kèm theo hoặc bao gồm trong Phần mềm (“Thỏa thuận giấy phép”). Mọi việc sao chép hay phân phối lại Phần mềm không tuân thủ Thỏa thuận giấy phép có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

Không giới hạn ở các nội dung trên, việc sao chép hoặc tái bản phần mềm cho bất kỳ máy chủ hoặc địa điểm nào khác để tiếp tục tái bản hay phân phối đều bị tuyệt đối nghiêm cấm. Phần mềm sẽ được bảo hành, nếu có, chỉ theo các điều khoản của thỏa thuận giấy phép. Ngoại trừ như được bảo hành theo thỏa thuận giấy phép, Trâu Việt theo đây từ chối mọi chế độ bảo hành và điều kiện liên quan đến tính thương mại của sản phẩm, khả năng tương thích cho một mục đích sử dụng cụ thể, quyền hạn và khả năng chống mất cắp.

Nội dung được đăng tải

Bạn có thể tải lên và/hoặc tải về nội dung. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh chụp, ảnh đồ họa, video, tin nhắn hoặc nội dung khác do bạn đăng tải (“Nội dung được nộp”) thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được nộp mà bạn tải lên, đăng tải, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua phương tiện khác. Trâu Việt không chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được nộp này và bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về mọi nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến mọi Nội dung được nộp mà bạn truyền qua website dưới bất kỳ hình thức nào. Trâu Việt không kiểm soát nội dung và không đảm bảo trạng thái nguyên bản, độ chính xác, trung thực hoặc chất lượng của Nội dung hoặc không đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp những tài liệu mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối. Trâu Việt có quyền xóa nội dung bất kỳ lúc nào, kể cả không hạn chế đối với bất cứ nội dung nào mà Trâu Việt tự xác định là có tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối.

Quyền sở hữu Nội dung được nộp

Khi đăng tải Nội dung được nộp, bạn cho phép Trâu Việt sử dụng, sao chép, công bố công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa Nội dung được nộp theo cách thức không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được trả phí đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các công việc phát sinh liên quan hoặc kết hợp Nội dung được nộp với các công việc khác cũng như cấp phép thêm cho nội dung tương tự.

Ứng xử cộng đồng trực tuyến

Nếu phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, bạn cho phép Trâu Việt sửa đổi, sao chép, phân phát, tạo các phiên bản phát sinh và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà Trâu Việt lựa chọn. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên website. Dưới đây liệt kê một số, nhưng không phải tất cả, các vi phạm có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào website:

  • Truyền tải, công bố hoặc tiếp tay cho việc phân phát nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, tục tĩu, khêu gợi, khiêu dâm, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
  • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rầy người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
  • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
  • Mạo nhận người khác. Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác.
  • Cố đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
  • Công bố mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi.
  • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.
  • Làm gián đoạn hoặc cố làm gián đoạn hoạt động thích hợp của website.

Trâu Việt có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này. Trâu Việt không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu có thể bị phản đối mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng website.

Bồi thường thiệt hại

Trâu Việt hoặc những đơn vị đã giúp chúng tôi sáng tạo, thiết kế, phân phối và/hoặc duy trì website sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại có thể xuất phát từ hành vi sử dụng website của bạn. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, nghiêm trọng, gián tiếp hoặc nhằm trừng phạt và chi phí thuê luật sư phát sinh từ việc truy cập và sử dụng website của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do việc bạn sử dụng website. Bạn đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ cho Trâu Việt, các giám đốc, công ty con và công ty mẹ cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và đơn vị cấp phép liên quan (gọi chung là “Bên được đảm bảo”) vô hại khỏi và đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, khiếu kiện và chi phí, kể cả mọi chi phí thuê luật sư được chi trả bởi Bên được đảm bảo liên quan đến mọi khiếu kiện phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản sử dụng này, các tuyên bố, điều kiện bảo hành và điều khoản đã đề cập ở trên.

Trâu Việt đã thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác cho các thông tin được cung cấp trên website. Tuy nhiên, do bản chất của phương tiện cũng như các nguy cơ gián đoạn và rớt mạng, chúng tôi không chịu trách nhiệm như đã nói ở trên.

Hy vọng Trâu Việt đem đến những sản phẩm, dịch vụ mang lại thành công cho bạn!
Cùng chủ đề này Chính sách bảo mật »