Bảng giá dịch vụ viết nội dung cho Website và Marketing

Gói viết nội dung marketing 1
Mã: TVCON01 100.000 VND

Gói dịch vụ 1 lần

 • 1 bài viết
 • Dưới 1.000 từ
 • Ngôn ngữ tiếng Việt
 • Nội dung không copy từ nguồn có sẵn
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Không có gói bảo trì website
 • Gói viết nội dung marketing 2
  Mã: TVCON02 200.000 VND

  Gói dịch vụ 1 lần

 • 1 bài viết
 • Dưới 2.000 từ
 • Ngôn ngữ tiếng Việt
 • Nội dung không copy từ nguồn có sẵn
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Không có gói bảo trì website
 • Gói viết nội dung marketing 3
  Mã: TVCON03 1.000.000 VND

  Gói dịch vụ hàng tháng

 • 10 bài viết
 • Dưới 2.000 từ
 • Ngôn ngữ tiếng Việt
 • Nội dung không copy từ nguồn có sẵn
 • Chất lượng chuẩn SEO
 • Khuyến mãi gói bảo trì website tháng
 • Gói viết nội dung marketing 4
  Mã: TVCON04 50.000 VND

  Gói dịch vụ 1 lần

 • 1 bài viết
 • Dưới 500 từ
 • Ngôn ngữ tiếng Việt
 • Nội dung chỉnh sửa từ nguồn có sẵn
 • Chất lượng không đảm bảo chuẩn SEO
 • Không có gói bảo trì website