Khác

Khác (2)

Chính sách bảo mật

30/09/2020 by Khác 1163 Views

Trâu Việt hiểu rõ bảo mật là gì. Chính vì thế chúng tôi xây dựng và công bố rộng rảnh chính sách bảo mật của mình. Trâu Việt luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật thông tin mang tính riêng tư của bạn. Trâu Việt áp dụng Chính sách bảo mật này cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Xem thêm...

Điều khoản sử dụng

30/09/2020 by Khác 1005 Views

Vui lòng đọc kỹ “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên website của Trâu Việt. Lưu ý rằng bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng website này.

Xem thêm...